Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMEEN


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Rowena Golob foto/film, en handelsnamen onder dezelfde KVK Topshelf Publications en Assuré Magazine.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de opdracht kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Rowena Golob foto/film worden aangepast.

2. BOEKINGEN, PUBLICATIES EN OPDRACHTEN


1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Rowena Golob foto/film is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar werk toe te passen
2. Na iedere opdracht wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Rowena Golob foto/film zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt. Rowena Golob foto/film is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Rowena Golob foto/film niet geschikt zijn om te tonen.
3. Een opdracht boeken kan: via e-mail of per telefoon.
4. Eventuele reiskosten van Rowena Golob foto/film zijn niet bij de prijs van een opdracht inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. 
5. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Rowena Golob foto/film heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
6. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de overeenkomst van Rowena Golob foto/film.
7. Het boeken van een opdracht is niet verblijvend. Indien een reservering of opdracht door de klant wordt geannuleerd, wordt de betaling niet terugbetaald indien dit niet aangegeven is binnen de bedenktermijn van 30 dagen. In het geval dat Rowena Golob foto/film niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de betaling.

3. BETALING EN LEVEREN


1. Door een boeking, opdracht of publicatieopdracht te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw boeking zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per opdracht verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte tijd opvragen.
5. Teruggave van geld is helaas in geen enkel geval mogelijk.

4.  KLACHTEN  EN AANSPRAKELIJKHEID 


1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s of opdrachtbespreking of betaling schriftelijk aan Rowena Golob foto/film te worden verteld. Rowena Golob foto/film heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 4.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de Rowena Golob foto/film en handelsnamen, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de opdracht zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Rowena Golob foto/film. 
5. Bij diefstal, stalking, opruiing of smaad wordt aangifte bij de politie gedaan.

5. AUTEURSRECHTEN


1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Rowena Golob foto/film. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Rowena Golob foto/film. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Rowena Golob foto/film.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Rowena Golob foto/film, deze moet u op ieder verzoek van Rowena Golob foto/film kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van Rowena Golob foto/film rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rowena Golob foto/film. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Rowena Golob foto/film mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Rowena Golob foto/film is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy